Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart

In 2016 is het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is opgesteld naar aanleiding van de ervaringen met de ramp met de MH17. Met dit plan wordt tevens invulling gegeven aan de Europese verplichting tot het opstellen van een Nationaal Noodplan. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het plan opgesteld.

Rollen en taken

In het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart wordt voor vier scenario’s beschreven hoe de crisisbeheersing is georganiseerd, en wat de taken en rollen van alle betrokken partijen zijn:

  • ongevallen op Schiphol

  • ongevallen in Nederland buiten Schiphol

  • ongevallen op de Noordzee en

  • ongevallen in het buitenlanden op internationale wateren 

Niet alleen de nationale en regionale overheid wordt beschreven, maar ook de rollen en taken van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart draagt bij aan betere onderlinge kennis van alle betrokken partijen en rollen, en daarmee aan een goede samenwerking tussen de partijen.