Afronding inzet DCC-IenW noodpompen in IJmuiden | augustus 2020 - 4 januari 2022

Sinds augustus 2020 zijn tien noodpompen van het DCC-IenW ingezet geweest bij Gemaal IJmuiden na het uitvallen van twee gemaalpompen. Samen met de acht pompen van Van der Kamp Pompen vormden zij de “Tijdelijke Pompinstallatie (TPI)” op de locatie Kleine Sluis.

Gemaal IJmuiden weer op volle sterkte

Pomp 5 en pomp 6 zijn inmiddels gerepareerd en daardoor is de capaciteit van het gemaal IJmuiden weer op volle sterkte. Daarom is door Rijkswaterstaat regio West-Nederland Noord op dinsdag 4 januari het besluit genomen om de TPI definitief af te bouwen.

Grootste en langste inzet ooit

De DCC-IenW noodpompen zijn ingezet sinds augustus 2020 en deze inzet behoort daarmee tot de grootste en langste inzet tot nu toe (de noodpompen vloot bestaat sinds 1953). Gedurende deze periode is de installatie diverse keren ingeschakeld en hebben de pompen hun diensten bewezen om het waterpeil in het Noordzeekanaal/Amsterdam Rijnkanaal te beheersen. Hierbij is door de noodpompen 22.000.000 kuub water verpompt, dat is gelijk aan 8800 olympische zwembaden. De ingezette noodpompen zullen worden gereviseerd en zijn daarna weer klaar voor een volgende inzet.

Een terugblik op deze bijzondere inzet zal binnenkort te vinden zijn op de website.