Leidraad vraagregie Rijk: Uitwerking samenwerking vraagregisseur Rijk en Crisis Expert Team Straling en Nucleair

Het doel van deze leidraad is het implementeren van vraagregie Rijk richting het CET Straling en Nucleair (CET-sn). Deze leidraad is een uitwerking van het generiek model en beschrijft de rol en taakverdeling van de actoren die betrokken zijn bij vraagregie Rijk richting CET-sn. De leidraad is op 12 juni 2019 vastgesteld door de Stuurgroep Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS). De implementatie van vraagregie leidt niet tot veranderingen in de crisisbesluitvormingsstructuur noch in de verdeling van crisisverantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De leidraad is vastgesteld binnen de context van de nationale crisisorganisatie zoals omschreven in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. De leidraad kan echter tevens als voorbeeld dienen voor:


1. De implementatie van vraagregie richting het CETsn op andere niveaus:

  • Departementaal,
  • Regionaal, en
  • Drinkwaterbedrijven.


2. De implementatie van vraagregie Rijk richting andere crisis expert teams (CET’s).