Landelijke coördinatie bij crisis door neerslag, stormvloed of hoogwater

Hoogwater, stormvloed of extreme neerslag kunnen leiden tot een (dreigende) crisis. De crisispartners zijn aan zet om ons land en haar inwoners te waarschuwen, te informeren en zo goed mogelijk te beschermen.

Om dit goed te kunnen doen, is landelijke coördinatie nodig. Tijdige waarschuwingen en een eenduidig beeld van de situatie helpen om de juiste besluiten en maatregelen te nemen. De taken van de crisispartners zijn vastgelegd in het landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen en het nationaal crisisplan hoogwater en overstromingen.

Landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen

De taken van de crisispartners voor onderlinge informatie-uitwisseling, afstemming over maatregelen en afstemming over communicatie zijn vastgelegd in het landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen. Het draaiboek verandert de bestaande verantwoordelijkheden van de crisispartners niet. Voor een goede werking van het draaiboek moeten wel de taken en afspraken worden doorgevoerd in de crisisplannen van de betrokken crisispartners.

Nationaal crisisplan hoogwater en overstromingen

Het Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen beschrijft hoe bij de (Rijks)overheid de informatievoorziening bij een hoogwater of overstroming loopt. Het plan bevat daarnaast een checklijst voor de adviezen die voor en door de bestuurders moeten worden voorbereid om de nationale besluitvorming goed en vlot te kunnen laten plaatsvinden.

Landelijke kleurcodering

De landelijke kleurcodering voor de (verwachte) watersituatie is vergelijkbaar met de waarschuwingssystematiek voor het weer. Het geeft een beeld van de (verwachte) toestand van het Nederlandse watersysteem. De criteria voor de kleurcodering staan beschreven in het draaiboek in hoofdstuk 2 en de bijlage E, F en G.