Noodhulp bij hoogwater of overstroming

Nederlanders staan ​​bekend om hun vaardigheden op het gebied van waterbeheer. Water zit in hun genen. De Nederlandse windmolens (ooit gebruikt om overtollig water weg te pompen), dijken en dijken vormen een krachtig internationaal beeld. Vanaf de vroege middeleeuwen hebben we land van de zee teruggewonnen en verdedigd. Een vaardigheid die hand in hand gaat met waterbeheer, ruimtelijke ordening en watervoorziening. Nederland wil andere landen helpen bij het voorkomen van watersnoodrampen wereldwijd. Samen met andere landen met waterexpertise wil Nederland specialisten leveren. Die helpen landen zonder die specialistische kennis.

Expertise en middelen

Binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn expertise en middelen beschikbaar om (inter)nationaal noodhulp in te zetten bij hoogwater of een overstroming:

  • Dijkinspecteurs (vanuit Rijkswaterstaat)

  • Hydrologen (vanuit Rijkswaterstaat)

  • Specialisten op risicobeoordeling voor volksgezondheid en milieu (vanuit RIVM)

  • Drinkwaterexperts (vanuit RIVM)

  • High capacity pumps (noodpompen), inclusief twee vaste en EU gecertificeerde noodpompenexperts (vanuit het DCC-IenW)