10 november Basiscursus crisisbeheersing nucleair

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie FYSIEK

Gezien de gunstige ontwikkelingen rond Covid-19 en het ingezet beleid tot versoepelen, wordt vooralsnog uitgegaan van fysieke bijeenkomsten op locatie van het DCC IenW. Mocht t.z.t de opleiding alsnog omgezet moeten worden naar een virtuele (Webex) opleiding, dan wordt dat twee weken van tevoren besloten.

Tijdsduur

De maximale tijdsduur van de opleiding is maximaal een dagdeel; twee keer onderbroken door een korte en een wat langere pauze. Tijden worden nog bekend gemaakt.

De basiscursus geeft inzicht in de landelijk organisatie en structuur van de nucleaire crisisbeheersing op zowel, regionaal als nationaal niveau. Naast basiskennis en informatie, wordt sterk interactie aangemoedigd en worden enkele praktische cases besproken. De deelnemers zullen in groepjes samenwerken. Er wordt van de deelnemers dan ook veel interactie verwacht.

Doelgroep

De basiscursus is toegankelijk voor alle crisisfunctionarissen.

Registratieformulier Basiscursus Nucleair

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de Basiscursus Nucleair *

Actuele data van trainingen vind je in de Opleidingsagenda

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd nadat u de training heeft afgerond.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *