30 maart Tour de CET-md

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RIVM, zaal T012 (Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven)

In maart dit jaar wordt de Tour de CET-md georganiseerd. Hiermee krijgen de experts van de CET-md instituten de gelegenheid om bij een ander instituut langs te gaan. Dit jaar wordt de eerste dag georganiseerd door het RIVM/Milieuongevallendienst (MOD).

Programma

De MOD is een responsorganisatie van het RIVM die 24/7 specialistische ondersteuning kan bieden aan hulpverleningsdiensten in de regio en aan (adviseurs van) het bevoegde gezag bij milieu-incidenten. Denk aan incidenten als grote branden, lekkage van schadelijke chemische stoffen, stankoverlast maar ook aan aanslagen of dreigingen met biologische of chemische agentia. Zo’n 90 experts hebben een rol binnen de MOD. Wil je meer weten over het werk van de MOD? Welke kennis ze in huis hebben? Hoe ze werken en voor wie? Kom dan op 30 maart naar de Tour de CET-md/MOD op het RIVM. Een team van MOD-ers toont en vertelt je graag meer!

We starten plenair in T012 en nemen je daarna mee voor een demo op het terrein. We sluiten af met een lunch.

Doelgroep

Expert binnen het CET-md en DCC collega's

Wil je hierbij zijn?

Aanmelden kan via onderstaand registratieformulier. Heb je vragen? Neem dan contact op met bureauCET@rws.nl.

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de Tour de CET-md 2023(verplicht)
Ik ben aanwezig bij het inhoudelijke programma(verplicht)
Ik ben aanwezig bij de lunch(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor de tour de CET-md op 30 maart 2023 te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)