09 oktober Roltraining voorzitter

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Park Plaza Utrecht, Westplein 50 te Utrecht

In een crisissituatie geeft de voorzitter leiding aan het crisisteam, zit de crisis- vergaderingen voor en coördineert het crisisbeheersingsproces. Hierbij is het creëren van condities voor een optimale informatiedeling en samenwerking, een open en vertrouwelijke omgeving met ruimte voor discussie en reflectie een belangrijke voorwaarde. De voorzitter hanteert tijdens het crisisoverleg de BOB-methodiek voor een effectieve overleg- en denkstructuur. Daarnaast is de voorzitter eindverantwoordelijk voor de beslissingen die hij, soms op basis van incomplete of zelfs tegenstrijdige informatie, onder tijds-en mediadruk en met grote afbreukrisico’s moet nemen. Dat vraagt soms om een directieve en daadkrachtige leiderschapsstijl.

Doel

Na de training heb je inzicht verworven in de eigen teamrol waardoor je de betreffende verantwoordelijkheden beter kunt managen. Dat betreft onder andere:

  • het zorgen dat het vergaderteam gemotiveerd en doelgericht is;
  • het structureren van het overleg;
  • het structureren en bewaken van onderlinge relaties tussen de crisisteams en/of organisatieonderdelen binnen de calamiteitenorganisatie;
  • het vertegenwoordigen van de organisatie, juridisch en sociaal.

Doelgroep

Deze training is gericht op collega’s die deze rol reeds uitoefenen alsmede collega’s die als leidinggevende deze rol aanvullend zouden willen bekleden.

Programma

De training ‘Voorzitter crisisteam’ gaat in op de rol die een voorzitter in het crisisteam heeft, met de bijbehorende vaardigheden en verantwoordelijkheden. De training biedt, naast theoretische kennis, vooral ook inzicht in de praktische vaardigheden die van groot belang zijn om als voorzitter binnen een crisisteam optimaal te kunnen functioneren.

Het leiden van een crisisvergadering wijkt af van gewone vergaderingen vanwege stress, tijdsdruk, impact, samenstelling van het team en de grote mate van onzekerheid. Door de interactieve vorm van deze training en het uitvoeren van oefeningen en simulaties zullen discussie- en knelpunten naar voren komen. Het leereffect voor de deelnemers wordt vergroot door de mogelijkheid ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Voorkennis

Voorafgaand aan deze training moeten de deelnemers de basiscursus crisisbeheersing en e-learningmodule voorzitter en BOB hebben gevolgd.

Registratieformulier roltraining Voorzitter crisisteam

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de roltraining Voorzitter crisisteam(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)