‘Anticiperen en Versterken’ | Beleidsplan crisisbeheersing IenW 2022-2026

Het nieuwe beleidsplan crisisbeheersing IenW is afgerond en goedgekeurd door de Bestuursraad van IenW. Crisisbeheersing heeft de afgelopen jaren volop in de schijnwerpers gestaan. Voorbeelden van grote crises voor IenW in de afgelopen jaren waren de droogte in 2018, de coronacrisis, diverse cyberaanvallen en de overstromingen in Limburg welke plaatsvonden in de zomer van 2021.

Eén van de verantwoordelijkheden van het DCC-IenW is te zorgen voor een samenhangend crisisbeheersingsbeleid voor het ministerie van IenW. Het opstellen en publiceren van een meerjarig beleidsplan is hier onderdeel van. Het vorige beleidsplan liep van 2017-2021. Vanwege de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de nieuwe uitdagingen op het gebied van crises en crisisbeheersing waar IenW voor staat, heeft het DCC-IenW in samenwerking met het crisisnetwerk van IenW een nieuw beleidsplan crisisbeheersing 2022-2026 opgesteld.

Anticiperen en versterken

Het nieuwe beleidsplan staat in het teken van: ‘Anticiperen en versterken’. Anticiperen om als crisisorganisatie klaar te zijn voor nieuwe crisistypen en dreigingen die het ministerie te wachten staan. Versterken om de aanpak van traditionele en nieuwe typen crises gezamenlijk met het IenW-crisisnetwerk verder te optimaliseren. In het beleidsplan staan de belangrijkste dreigingsthema’s en maatregelen waar de focus van de crisisbeheersing voor IenW de komende vijf jaar ligt. Uiteraard blijven we daarnaast op al onze beleidsterreinen actief in de crisisbeheersing.

Ben je benieuwd waar de crisisorganisatie van IenW zich de komende jaren op voorbereid en hoe we dat gaan doen? Lees dan het beleidsplan. Wil je in één oogopslag zien wat de speerpunten zijn in ons nieuwe beleidsplan? Bekijk dan de two-pager