Informatiemanagement Crisisbeheersing

Afgelopen periode heeft het DCC-IenW weer een aantal stappen gezet op het gebied  van informatiemanagement. Verschillende partners van het IenW-netwerk zijn aangesloten op LCMS en het DCC-IenW houdt zelf een doorlopend beeld bij in LCMS. Daarnaast lopen meerdere gesprekken om ook de netcentrische samenwerking op departementaal niveau een stap verder te brengen. Ook gaf het DCC-IenW op 29 september een workshop op de Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing welke werd georganiseerd door het NIPV.

Aansluiting LCMS

Steeds meer partners uit het IenW-netwerk zijn aangesloten op LCMS. Nieuw is dat voor partners van het Weer Impact Team een netcentrische werkwijze is uitgewerkt. Hierin wordt samengewerkt o.a. met Luchtverkeersleiding Nederland, LOCC, ProRail en DCO. Als het Weer Impact Team  bijeenkomt en er gesproken wordt over de afwegingen voor code rood wordt er een activiteit in LCMS gestart.

Ook de beleidsafdelingen van IenW hebben leesrechten in LCMS. Dit laatste is bijvoorbeeld van toegevoegde waarde bij incidenten die meerdere beleidsvelden raken, zoals bij droogte. Daarnaast loopt een groot project om het Crisis Expert Team Milieu en Drinkwater (CET-md) aan te sluiten op LCMS. Per 1 januari 2023 zullen zij overgaan naar het werken met LCMS. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de implementatie van LCMS en het opleidings- en trainingstraject. Naast deze aansluitingen vinden er meerdere gesprekken plaats met partijen om deze netcentrische samenwerking een stap verder te brengen.

Doorlopend beeld DCC-IenW

Het DCC-IenW houdt een doorlopend beeld bij in LCMS. Hierin houden wij lopende incidenten bij, wordt de wekelijke weerbriefing met het KNMI netcentrisch gedeeld en geven wij aan welke extra pagina’s voor incidenten het DCC-IenW eventueel heeft. Aan ons situatiebeeld zijn onder andere het weerbeeld van het KNMI en het National Hurricane Center gekoppeld.

Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Op 29 september waren we aanwezig bij de Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing. Edith Kuijper (Hoofd van het DCC-IenW) was één van de sprekers en benoemde de vijf prioritaire dreigingsthema’s van het departement:

  • Cyberdreigingen en digitale ontwrichting
  • Klimaatverandering en extreem weer
  • Uitval of bedreiging van vitale processen
  • Verstoring of uitval van satellietnavigatie en ruimteweer
  • Dreigingen die voortkomen uit de energietransitie

Daarnaast benoemde Edith drie belangrijke aandachtspunten voor verdere ontwikkeling van de crisisbeheersing:

  • De notie dat crisisbeheersing staat of valt met netwerksamenwerking moet in al z’n consequenties nog verder worden geconcretiseerd. Crisismanagement is netwerkmanagement.
  • Niet alleen in het kader van crisisbeheersing is het belangrijk beelden te delen tussen organisaties. Veiligheid en continuïteit zijn altijd samenwerkingsuitdagingen en DCC I&W werkt dan ook toe naar een permanent landelijk actueel risicobeeld dat met partners kan worden gedeeld.
  • Met de verdere toename van informatiedeling is overkill van informatie een valkuil.

Mark den Hollander en Laura Kuiper (Crisismanagers) gaven een workshop over het netcentrisch werken bij het DCC-IenW tijdens storm Eunice in februari 2022. Een mooi voorbeeld waarin er gewerkt werd in een gezamenlijke activiteit tussen de algemene- en functionele kolom.