Terugblik op de Week van de IBGS (05-09 OKT)

In de week van maandag 05 oktober tot en met vrijdag 09 oktober wordt je meegenomen in de wereld van de Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen en de partners binnen het CET-md. Volg hier tijdens de Week van de IBGS de dagelijkse ontwikkelingen.

Via Twitter en Linked-In kan je deelnemen aan discussies onder de vermelding van #weekvandeIBGS. Verder zullen via de e-mail en deze website animaties over het CET-md worden gepubliceerd en verspreid.

On Demand bekijken van de Webinar IBGS van 06 oktober jl.

Met ruim 100 deelnemers heeft webinar IBGS op dinsdag 06 oktober plaatsgevonden. Wij kijken terug op een tweetal mooie presentaties over de interventiewaarden voor incidentbestrijders vanuit het RIVM en een indrukwekkende casusbespreking vanuit het NVIC. Wil je het webinar nogmaals op je gemak terugkijken of wil je op een later tijdstip on demand kijken? Registreer/kijk dan via de website.

Activiteiten tijdens de #weekvandeIBGS

Werking van het netwerk CET-md

Netwerk CET-md