Het CET-md is een modern expert- en adviesnetwerk

Binnen het netwerk CET-md werken acht kennisinstituten samen: De Milieuongevallendienst van het RIVM, het Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen, de Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water van het Watermanagementcentrum Nederland, het KNMI, het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid van Defensie, Wageningen Food Safety Research, het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum bij het UMC Utrecht en KWR Water Cycle Research. Hulpdiensten en overheden kunnen bij crises op het gebied van milieu en drinkwater een beroep doen op de expertise van dit netwerk.