Brochure Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md)

Heeft u te maken met een complex incident, een calamiteit of crisis op het gebied van milieu of drinkwater, zoals ernstige milieuverontreiniging of een verstoring van de drinkwatervoorziening? Schakel dan de hulp van het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md) in. Het CET-md is een expert- en adviesnetwerk waarin de kennis van acht (overheids)instellingen en kennisinstituten wordt gebundeld. Zo ontvangt u snel een deskundig en volledig advies.