CET-all dag 2023

Edith Kuijper (hoofd DCC-IenW) opende de netwerkdag van het Crisis Expertteam milieu en drinkwater (CET-md) op 8 juni jl. in het UMC Utrecht waarbij circa 40 experts aanwezig waren. Deze dag stond in het teken van elkaar ontmoeten en leren over elkaar vakgebied. Niet onbelangrijk, want bij een crisis op het gebied van milieu en drinkwater moeten ze elkaar feilloos weten te vinden en met elkaar goed kunnen samenwerken. Een belangrijk moment op de netwerkdag was dan ook het tekenen van het convenant CET-md 2023.

Convenant CET-md 2023

Het CET-md bestaat uit experts van acht kennisinstituten: het KNMI, de Milieuongevallen Dienst (MOD) van het RIVM, Wageningen Food Safety Research (WFSR), de Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water (LCM), KWR Water Research Institute, het Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS), het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) en het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van Defensie.

In 2020 en 2021 zijn de instituten op een nieuwe manier met elkaar gaan samenwerken. Ze werken nu met een hoofdaannemer en een procesmanager. Daardoor kunnen de instituten veel meer proactief te werk gaan. Ook is het daardoor laagdrempeliger geworden om elkaar te betrekken bij ‘eenvoudige’ kennis en om elkaar om expertise te vragen. Deze afspraken zijn bestendig gemaakt in een convenant. Een belangrijk moment op de netwerkdag was dan ook het tekenen van het convenant door Dylan de Lange (hoofd NVIC).

Interactief programma

Na het tekenen van het convenant vervolgde het programma met drie sprekers: Pieter Siegmund van het KNMI vertelde over klimaatverandering en extreem weer, gevolgd door een lezing over drugsafval in water door Thomas ter Laak van KWR/UvA en Marc van Bemmel van Orvion sloot af met het onderwerp Next Generation Sequencing.

Hierna kregen de deelnemers een rondleiding in het calamiteitenhospitaal. Het calamiteitenhospitaal is een volledig operationeel ziekenhuis dat bij grote ongelukken of calamiteiten voor slachtoffers wordt opengesteld. De rondleiders gaven een enthousiaste rondleiding en vertelden hoe het calamiteitenhospitaal met militaire technieken crises te lijf gaat. De dag werd afgesloten met een borrel en deelnemers keken enthousiast terug op een geslaagde dag.