Infographic Noodpompen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterschap beschikt over mobiele noodpompen die ingezet kunnen worden in het geval van een
(dreigende) maatschappelijke ontwrichting als gevolg van wateroverlast, een overstroming of in een situatie van (dreigende) watertekorten. De infographic weergeeft in het kort de aanvraagprocedure voor de nationale en internationale inzet van de noodpompen.