Pompenteam Rijkswaterstaat helpt bij ‘watersnood’

Bij calamiteiten in het waterbeheer kan het pompenteam van Rijkswaterstaat bijspringen om pompcapaciteit te leveren met twintig mobiele installaties. Dat gebeurt regelmatig; ook in het buitenland.

Waterbeheerders zijn dagelijks in de weer met pompen om overschotten en tekorten aan water te managen. Dat lukt niet altijd met de vast opgestelde pompen in gemalen. In dergelijke gevallen moeten er mobiele pompinstallaties geïnstalleerd worden. Rijkswaterstaat beschikt hiervoor over twintig exemplaren. Die zijn op afroep beschikbaar en kunnen in korte tijd opgesteld worden. Desnoods binnen een dag.

DCC-IenW

Over de inzet van de noodpompen beslist Rijkswaterstaat overigens niet zelf. Dat gebeurt door het DCC-IenW. Zij zijn het aanspreekpunt voor aanvragen voor noodpompen in het binnen- en buitenland. Daarmee vervult het een unieke rol. Voor zover bekend is er in het buitenland geen overheidsorganisatie met een vergelijkbare taak op het gebied van noodhulp.