Animatiefilm Noodpompen

Het DCC-IenW beschikt over mobiele noodpompen die ingezet kunnen worden in het geval van (dreigende) noodsituaties als gevolg van wateroverlast, een overstroming of in een situatie van (dreigende) watertekorten. Deze noodpompen zijn zo ontworpen dat het maximale aan capaciteit wordt gehaald in relatie met compactheid, snelle inzetbaarheid en handelbaarheid. Het DCC-IenW maakt gebruik van een vast team voor het beheer en inzet van deze noodpompen.

De noodpompen zijn gecertificeerd door de Europese Unie. Dit betekent dat ze in de Europese database (CECIS) staan en bij noodhulpvragen kunnen worden aangeboden. De noodpompen zijn zowel nationaal als internationaal diverse keren zijn ingezet.

Een verzoek om inzet van de noodpompen kan 24/7 ingediend worden bij de piketfunctionaris van het DCC-IenW.